Оцінювання поданих на Конкурс проектів проводить Експертна рада. Експертна рада є колегіальним органом, чисельність та склад якого затверджується рішенням Організаційного комітету Конкурсу.

До складу Експертної ради Конкурсу включаються (за їх згодою) представники інституцій усіх форм власності, які є активними учасниками інноваційно-інвестиційних процесів у регіоні, що підтримують проведення
Конкурсу шляхом надання фінансових, трудових, організаційних та інших ресурсів для його проведення.

Функції Експертної ради:

  • надання індивідуальних консультацій авторам проектів на етапі подання заявок на Конкурс; 
  • розгляд і оцінювання наданих заявок з описом проектів шляхом індивідуального виставлення оцінок кожним членом Експертної ради; 
  • визначення проектів, які набрали в результаті оцінки не менше 50 балів для проходження до фіналу Конкурсу;
  • надання індивідуальних консультацій авторам проектів на етапі розробки бізнес-планів для участі у фіналі Конкурсу;
  • оцінювання детальних бізнес-планів проектів шляхом індивідуального виставлення оцінок кожним членом Експертної ради, визначення переможців у кожній з номінацій Конкурсу.

Експертна рада проводить засідання з метою затвердження підсумкових оцінок проектів, що отримуються в результаті підсумування індивідуальних оцінок, виставлених проектів членами Експертної ради. Рішення ухвалюються Експертною радою простою більшістю голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

Експертна рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутня більш ніж половина її персонального складу. У разі рівності голосів «за» і «проти», голос голови Експертної ради є вирішальним. Рішення Експертної ради оформлюються протоколом за підписом голови Експертної ради та відповідального секретаря.