Організація заходів щодо проведення Конкурсу покладається на Організаційний комітет.

Функції Організаційного комітету:

 • забезпечення поширення інформації про Конкурс для залучення якнайбільшої кількості учасників;
 • визначення персонального складу Експертної ради;
 • проведення нарад з представниками науково-дослідних установ, представниками вищих навчальних закладів і підприємств з метою залучення учасників Конкурсу;
 • забезпечення висвітлення у засобах масової інформації, на інтернет-ресурсах інформації про проведення Конкурсу з метою залучення найбільшої кількості учасників;
 • організація тиражування необхідних документів та матеріалів Конкурсу;
 • організація надання консультацій особам, зацікавленим в участі у Конкурсі;
 • збір та обробка описів інвестиційних проектів, наданих на Конкурс;
 • організація роботи Експертної ради з оцінки наданих на Конкурс інвестиційних проектів;
 • інформування учасників про результати розгляду наданих інвестиційних проектів;
 • організація нагородження переможців Конкурсу;
 • організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення проведення Конкурсу.

Основною формою роботи Організаційного комітету є засідання. Засідання Організаційного комітету веде голова, а у разі його відсутності – заступник голови.

Рішення приймається Організаційним комітетом простою більшістю голосів членів, які беруть участь у голосуванні. У разі рівності голосів «за» і «проти», голос головуючого на засіданні Організаційного комітету є вирішальним.

Рішення Організаційного комітету оформлюється протоколом за підписом голови Організаційного комітету і відповідального секретаря.