Заявки з описом інвестиційних проектів, що подаються учасниками на першому етапі Конкурсу, оцінюються кожним членом Експертної ради шляхом присвоєння експертної оцінки в балах за такими показниками:

Найменування показника Максимальне значення оцінки, бал
1 Відповідність змісту наданої інформації вимогам реєстраційної форми * 10
2 Відповідність опису інвестиційного проекту тематиці та номінаціям Конкурсу * 20
3 Ступінь новизни, закладеної в основу проекту * 30
4 Наявність у автора об'єктів інтелектуальної власності, організаційних та інших переваг по відношенню до конкурентів, які працюють в описуваній в проекті сфері 30
5 Наявність у автора проекту досвіду практичної реалізації аналогічних проектів 10

* Примітка: у разі невідповідності змісту інформації, наданої автором проекту, вимогам реєстраційної форми або тематики і номінаціям Конкурсу, заявка знімається з участі в Конкурсі.

На основі експертних оцінок, виставлених членами Експертної ради, як середнє арифметичне розраховується підсумкове значення оцінки, яку отримує кожна заявка у відповідній номінації. До фіналу Конкурсу по кожній номінації допускаються заявки, які набрали в результаті оцінки не менше 50 балів.

На другому етапі конкурсу оцінюються бізнес-плани проектів шляхом призначення кожним членом Експертної ради оцінки в балах за такими показниками:

Найменування показника Максимальне значення оцінки, бал
1 Відповідність змісту бізнес-плану вимогам UNIDO * 10
2 Рівень маркетингового опрацювання проекту * 20
3 Ступінь готовності підприємства до реалізації проекту * 10
4 Ступінь впливу проекту на економіку регіону 30
5 Здатність проекту забезпечити закріплення за Харковом пріоритету у сфері, до якої належить проект 30

* Примітка: у разі невідповідності вимогам UNIDО змісту бізнес-плану, наданого автором проекту, заявка знімається з участі в Конкурсі.

На основі експертних оцінок, виставлених членами Експертної ради, як середнє арифметичне розраховується підсумкове значення оцінки, яка визначає рейтинг кожного бізнес-плану в загальному списку оцінюваних заявок у відповідній номінації.

Переможцем Конкурсу в номінації визнається конкурсант, бізнес-план якого має найвищий рейтинг (який отримав найвищу оцінку).

У разі якщо в одній номінації беруть участь кілька конкурсантів, бізнес-плани яких мають однаковий рейтинг, переможцем визнається той конкурсант, бізнес-план якого має найкращі показники за термінами окупності, а при рівних значеннях термінів окупності проекту, переможцем визнається той конкурсант, бізнес-план якого забезпечує створення більшої кількості нових робочих місць.