Організація індустріального розвитку ООН (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO)
пред'являє вимоги, згідно з якими  бізнес-план повинен складатися з таких частин:

 
1. Резюме

Розділ має містити загальну інформацію про бізнес-план: коротку інформацію про суть проекту, про обсяги інвестицій, обсяги власних коштів, терміни реалізації і фінансові показники проекту.

2. Опис галузі та компанії

Загальна інформація про компанію, показники діяльності, кадровий потенціал, структура управління, вироблені товари та послуги, партнерські зв'язки, характеристика галузі та роль компанії в галузі.

3. Опис послуг (товарів)

По кожному виду вироблених товарів і послуг, визначених бізнес-планом, повинна бути представлена така інформація: найменування продукції, опис зовнішнього вигляду (фотографії), призначення та сфера застосування, основні характеристики, конкурентоспроможність, патентоспроможність та авторські права, наявність або необхідність ліцензування, ступінь готовності до випуску і реалізації продукції, наявність сертифікату якості, безпека і екологічність, умови постачання та упаковка, гарантії і сервіс, вимоги до умов експлуатації продукції, способи утилізації.

4. Продаж та маркетинг

Результати проведення маркетингових досліджень, опис ринку та перспективи його розвитку, опис конкурентів, принципи формування ціни на вироблену продукцію, систему розподілу та просування.

5. План виробництва

Розрахунок постійних і змінних витрат в залежності від обсягів виробництва, розрахунок собівартості продукції та відомості про виробничі можливості підприємства.

6. Організаційний план

Опис організаційної структури підприємства та етапів реалізації проекту, менеджменту і складу технічного персоналу, способів мотивації працівників.

7. Фінансовий план

Основні фінансові розрахунки, калькуляція собівартості та кошторис витрат на проект, опис джерел фінансових коштів, таблиця витрат і доходів, рух готівки. Структура вказаної частини повинна включати: витрати підготовчого періоду, витрати основного періоду, розрахунок надходжень, витрати, пов'язані з обслуговуванням кредитів, податкові платежі, інші надходження та виплати, звіт про прибутки і збитки, грошові потоки, прогнозний баланс.

8. Оцінка ефективності проекту

Оцінка значимості проекту, його ефективність і спрямованість. Аналіз чутливості підприємства до зовнішніх чинників.

9. Гарантії і ризики компанії

Опис можливих ризиків та гарантії окупності проекту.

10. Додаток

Всі подробиці, які не увійшли в основні розділи, можна описати у додатках. Це розвантажить основну частину від зайвих таблиць, графіків тощо.

У додатках найчастіше описуються такі моменти:

  • Повна інформація про компанії (реєстраційні документи та інше)
  • Фотографії, креслення, патентна інформація про продукцію
  • Результати маркетингових досліджень
  • Фотографії та схеми підприємства та його організаційної структури
  • Фінансово-економічні розрахунки (таблиці, графіки)
  • Нормативні документи та законодавчі акти, що підтверджують описані ризики за проектом